SchoolBeat.cymru
Stephen Lawrence Memorial Trust

Coffadwriaeth Stephen Lawrence

Amrywiaeth a Hiliaeth

Am y Gwasanaeth Hwn

Mae’r gwasanaeth hwn sy’n dathlu Diwrnod Coffa Blynyddol Stephen Laurence yn helpu disgyblion i:

  • ddeall am Stephen Laurence a’i fywyd
  • ddeall pwysigrwydd parchu amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant
  • herio gwahaniaethu a myfyrio ar sut y gallwn fyw ein bywyd gorau.

Herio Hiliaeth

Mae ein Swyddogion Heddlu Ysgolion yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i gynnig amrywiaeth o adnoddau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i addysgu plant a phobl ifanc am achosion a chanlyniadau hiliaeth.

Gwasanaeth-KS3-4-Stephen-Lawrence-Trust (PPTX)