SchoolBeat.cymru
Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Ynglŷn â’r Adnoddau

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn digwydd bob mis Chwefror mewn mwy na 170 o wledydd gwahanol. Nod y diwrnod yw galw ar bobl ar draws y byd i weithio gyda’i gilydd i wneud y rhyngrwyd yn lle gwell a mwy diogel i bawb, yn enwedig i blant a phobl ifanc.

Mae'r Diwrnod hefyd yn ddathliad - o bopeth mae'r rhyngrwyd wedi ei wneud a gall wneud i ni gyd. Dychmygwch fyd heb y rhyngrwyd – a fyddai eich bywyd yn newid? Pa heriau fyddech chi'n eu hwynebu?

Gweithio i Greu Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Blog Fideo ar gyfer Plant, Pobl Ifanc ac Ysgolion

2023-Blog-Diwrnod-Rhyngrwyd-CYM (MP4)
Diogelwch Rhyngrwyd Vlog PC Llinos (MP4)
Schoolbeat Online Gaming - Welsh (YouTube)
visit

Blog Fideo: Pum Awgrym i Rieni

Gall rhieni a’r rhai sy’n gofalu am blant edrych ar ein cynghorion cyflym.

2022-SID-Flog-Llawn-i-Rieni-CYM (MP4)
2022-SID-Tip-1-Dydd-Llun-CYM (MP4)
2022-SID-Tip-2-Dydd-Mawrth-CYM (MP4)
2022-SID-Tip-3-Dydd-Mercher-CYM (MP4)
2022-SID-Tip-4-Dydd-Iau-CYM (MP4)
2022-SID-Tip-5-Dydd-Gwener-CYM (MP4)

Animeiddiad: Cyngor Doeth

SID Cyngor Doeth 1 (MP4)
SID Cyngor Doeth 2 (MP4)
SID Cyngor Doeth 3 (MP4)
SID Cyngor Doeth 4 (MP4)
SID Cyngor Doeth 5 (MP4)

Cyngor i rieni ar gynnwys niweidiol ar-lein a heriau feirysol

Mae ein taflen cyflym am Cynnwys Firaol a Heriau Ar-lein Niweidiol ar gyfer rhieni, gofalwyr ac athrawon fel ei gilydd.

SchoolBeat Leaflet Harmful Online Content (PDF)
Taflen SchoolBeat Cynnwys Niweidiol Ar-lein (PDF)