SchoolBeat.cymru
Meic Cymru

Meic Cymru

Rhywun ar dy ochr di

Ynglŷn â Meic Cymru

Meic yw'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc Cymru rhwng 0 a 25 oed. Gellir cysylltu â gwasanaeth dwyieithog Meic, yn gyfrinachol ac am ddim, ar y ffôn (08088023456), neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein ar ein gwefan. Maent yn agored rhwng 8yb a hanner nos bob dydd o'r flwyddyn.  Mae eu gwefan yn cynnwys llawer o erthyglau diddorol sydd yn berthnasol i blant a phobl ifanc, ac mae ganddynt adran i weithwyr proffesiynol hefyd gyda llawer o adnoddau defnyddiol. Maent hefyd yn cysylltu gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Facebook a Twitter, ac mae ganddynt sawl fideo rydym wedi eu creu ar ein sianel YouTube.

Cyfeirio disgyblion at gymorth

Mae Swyddogion Heddlu Ysgolion yn hyrwyddo llinellau cymorth Meic Cymru ar draws Cymru yn ein hymdrech i sicrhau fod pobl ifanc yn gallu cael mynediad i’r help sydd ar gael ar eu cyfer.

Meic – Criw Craff (YouTube)
visit