SchoolBeat.cymru
ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian

Mulod Arian

Troseddau Cyfundrefnol

Ynglŷn â’r adnodd Mulod Arian

Mae gweithgarwch Mulod Arian yn broblem gynyddol mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. Ein bwriad yw codi ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Ariannol ar bobl ifanc drwy addysg ataliol.

Gweithio i atal Camfanteisio’n Droseddol ar Blant

Mae ein Swyddogion Heddlu Ysgolion yn gweithio gydag ysgolion ar draws Cymru i ddiogelu plant a phobl ifanc, Mae’r Swyddogion yn trafod y Gyfraith a’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â chamfanteisio yn y dosbarth, gan ddefnyddio ffilmiau addas i’w hoedran a gweithgareddau dosbarth. Prif nod y Rhaglen yw atal Camfanteisio Troseddol drwy weithgarwch Mulod Arian, a lleihau’r nifer o blant sy’n mynd mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol.

Y gynulleidfa darged ar gyfer yr adnodd hwn yw CA4. Dyluniwyd yr adnodd i gael ei gyflwyno gan Swyddogion Heddlu Ysgolion, athrawon neu weithwyr proffesiynol eraill.

Money-Mules-Easy-Money-Welsh-Subtitles-720p (MP4)
Mulod Ariannol - Cyflwyniad Gwers CA4 a Fideo (PPTX)
Mulod Ariannol - Cynllun y Wers (PDF)
Mulod Ariannol - Ffurflen Adborth y Wers (DOCX)
Mulod Ariannol - Ffurflen Adborth y Wers (PDF)
Tarian Gwybodaeth ar gyfer Athrawon (PDF)

Cyngor ac arweiniad i rieni am y pwnc.

Tarian Lythyr i Rieni (PDF)

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Money Mules - Train the Trainer - 720p (MP4)
Money Mules Train the Trainer CYM (PDF)