SchoolBeat.cymru
Virtual College

Diogelu Plant Rhag Secstio

Secstio

Ynglŷn â’r Canllawiau hyn

Rydym yn falch o gyflwyno'r adnodd hwn ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid o Virtual College.  Ym mhartneriaeth, y mae yn awr ar gael yn ddwyieithog i wasanaethu pobl Cymru.

Diogelu yngylch Secstio

Mae gan RhYHC amrywiaeth o wersi a gwasanaethau sy’n archwilio pynciau fel delewddau rhywiol a’r risgiau sydd ynghlwm â rhannu delweddau mewn modd sy’n addas ar gyfer oedran.

Sut-fedrwch-chi-ddiogelu-plant-rhag-secstio (PDF)