SchoolBeat.cymru
THARIAN RCCU

Peidiwch â Chamu at

Seiber Droseddu

Am y Wers Hon

Cafodd y wers hon ei datblygu mewn partneriaeth â’r Uned Seiber Droseddu Rhanbarthol, TARIAN, i amlygu’r risgiau sy’n gysylltiedig â Seiber Droseddu.

Atal Seiber Droseddu

Mae Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru a RCCU ar gael i gyflwyno Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu. Mae’r Swyddogion Heddlu Ysgolion yn hyfforddi gyda swyddogion o’r Uned Seiber Droseddu Rhanbarthol yn rheolaidd- mae hyn yn cadw eu hymwybyddiaeth o effaith troseddau seiber-ddibynnol a seiber-ddibynnol ar bobl ifanc yn gyfredol.

Ffilm ‘Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu’

Peidiwch-a-Chamu-at-Seiberdroseddu-[BSL+CYM] (MP4)
Peidiwch-a-Chamu-at-Seiberdroseddu-[CYM] (MP4)
YouTube - Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu (YouTube)
visit

Adnoddau y Wers “Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu”

Y gynulleidfa darged yw CA3 mewn sefydliad ystafell dosbarth.

Mae swyddogion o SchoolBeat a TARIAN RCCU ar gael i ddarparu’r wers dros Cymru gyfan trwy’n partneriaeth.

Adnodd 1 - Cyflwyniad (PPTX)
Adnodd 2 - Geiriau Allweddol (PDF)
Adnodd 3 - Diffiniad Seiberdroseddu (PPTX)
Adnodd 5 - Mat Jig-so - Iw argraffu ar A3 (PDF)
Adnodd 5a - Cardiau Datganiad Jig-so (PDF)
Adnodd 6 - Canllaw ar gyfer Athrawon i Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron (PDF)
Adnodd 7 - Cardiau Senario Canlyniadau (PPTX)
Adnodd 8 - Cerdyn Gwybodaeth a Chyfraith ar gyfer Athrawon (PDF)
Adnodd 9 - Rhestr Termau (PDF)
Cynllun Gwers - CA3 Peidiwch a Chamu at Seiberdroseddu (PDF)
Digital Defender Booklet (PDF)
TITAN Handout - Cyber Jobs (PDF)