SchoolBeat.cymru
Hwb

Ymddiried Ynof Fi

Ynglŷn â’r Adnoddau Hyn

Mae ‘Ymddiried Ynof Fi’ yn adnodd dwyieithog newydd sydd wedi ei anelu at athawon Adran Iau CA2 ac Uwchradd. Ei nod yw addysgu plant a phobl ifanc ar sut i werthuso gwybodaeth anghywir ar lein, gan gynnwys deunydd sy’n dylanwadu’n fwriadol ar eu barn. Mae’r adnodd yn cynnig arweiniad i athrawon wrth drafod eithafiaeth. Ceir 2 gynllun gwers ar gyfer oedran cynradd a 3 ar gyfer uwchradd.

...

...

Hwb - Ymddiried Ynof Fi - Cynradd (Dolen)
Hwb - Ymddiried Ynof Fi - Uwchradd (Dolen)