Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

Y 27ain o Ionawr yw Diwrnod Cofio'r Holocost.

Rydym wedi dewis yr adnoddau canlynol i'w defnyddio yng Nghyfnod Allweddol 2 – Stori Anne Frank a Chyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 – Stori Henry Wermuth.

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hwn o'r Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddwyieithog i ysgolion Cymru, a gobeithiwn y byddant yn eich ysgogi ac yn eich ysbrydoli.

Cewch adnoddau pellach gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn hmd.org.uk/content/for-educators

Ar Gyfer Ysgolion Gynradd

Anne Frank – Pan oedd yn 15 oed, cafodd ei llofruddio yn yr Holocost ar ôl byw yn guddiedig gyda'i theulu yn Amsterdam. Cadwodd ddyddiadur drwy gydol yr amser hwnnw ac mae'n un o'r llyfrau sy'n gwerthu orau yn rhyngwladol.

hmd.org.uk/anne

Gwasanaeth CA2 – Stori Anne Frank

Mae'r gwasanaeth hwn, yn tywys myfyrwyr drwy stori Anne Frank a'i theulu. Mae'n ystyried grym ei geiriau i'n haddysgu am brofiadau Iddewon o dan reolaeth y Natsïaid, a'n hysbrydoli i ddefnyddio ein geiriau ein hunain i wrthsefyll rhagfarn heddiw.

Ar Gyfer Ysgolion Uwchradd

Henry Wermuth – Goroeswr yr Holocost hmd.org.uk/henry

Gwasanaeth – Stori Henry Wermuth

Mae'r gwasanaeth hwn yn addas ay gyfer CA3, 4 a 5.