SchoolBeat.cymru

Calan Gaeaf

a Noson Tân Gwyllt

Eleni yng Nghymru, mae’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tân yn arweinu’r ymgyrch Ddiogelwch Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt flynyddol.

Byddwn yn gofyn i bawb feddwl am y ffordd y mae nhw yn dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

Mae cadw’n ddiogel a pheidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn bwysig.

Calan Gaeaf 2023

Gellir yr adnoddau hyn eu defnnyddio dros Cyrmu gyfan i hwyrwyddo'r negeseuon allweddol o #amddifyn #parch #mwynhau

noResources

Adnoddau – Heddlu Dyfed Powys

noResources

Adnoddau – Heddlu Gogledd Cymru

noResources

Adnoddau – Heddlu De Cymru

noResources