SchoolBeat.cymru

Calan Gaeaf

a Noson Tân Gwyllt

Eleni yng Nghymru, mae’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tân yn arweinu’r ymgyrch Ddiogelwch Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt flynyddol.

Byddwn yn gofyn i bawb feddwl am y ffordd y mae nhw yn dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

Mae cadw’n ddiogel a pheidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn bwysig.

Calan Gaeaf 2023

Gellir yr adnoddau hyn eu defnnyddio dros Cyrmu gyfan i hwyrwyddo'r negeseuon allweddol o #amddifyn #parch #mwynhau

Gwasanaeth SchoolBeat 2023 Cynradd - Nos Calan a Tan Gwyllt (PPTX)
Gwasanaeth SchoolBeat 2023 Uwchradd - Nos Calan a Tan Gwyllt (PPTX)
Blog Swyddogion SchoolBeat Nos Calan Gaeaf Teuluoedd (MP4)
Blog Swyddogion SchoolBeat Nos Calan Gaeaf Ysgolion Uwchradd (MP4)

Adnoddau – Heddlu De Cymru

C22-0142 Activity Pack 2022 (PDF)
C22-0142 OpBang Flyer Fireworks STP (PDF)
C22-0142 OpBang Flyer Halloween STP (PDF)
C22-0142 OpBang posters STP (PDF)
C22-0142 OpBang No callers poster (PDF)
C22-0142 OpBang digital screen (PNG)

Adnoddau – Heddlu Dyfed Powys

Flour and eggs CYM (PDF)
Halloween Stickers (PDF)
No callers CYM (PDF)

Adnoddau – Heddlu Gogledd Cymru

81876 Halloween Callers Poster (PDF)
81876 Halloween No Callers Poster (PDF)
81877 Halloween Egg Poster (PDF)
Halloween Colouring Sheet 1 (PDF)
Halloween Colouring Sheet 2 (PDF)
Halloween Colouring Sheet 3 (PDF)
Halloween Maze (PDF)
Halloween Wordsearch (PDF)

Adnoddau – Heddlu Gwent

2707 02 Halloween 2023 No Callers Please Poster A4P NoCM (PDF)
2707 03 Halloween 2023 Look out for the No Callers Please Poster A3P NoCM (PDF)
2707 04 Halloween 2023 ASB Poster A3P NoCM (PDF)