SchoolBeat.cymru
Fearless.org

Ydych Chi Heb Ofn?

Riportio Troseddau

Ynglŷn â’r Gwasannaethau Hyn

Beth fydde ti’n ei wneud petai ti’n gweld trosedd yn dy gymuned? Sut alli di gadw dy hun yn saff? Alli di helpu’r Heddlu i atal troseddau?

Caiff y cwestiynau hyn eu harchwilio mewn tair fideo gan wasanaeth adrodd troseddu Fearless.org

Mae’r sesiynau hyn wedi eu dylunio i atgoffa pobl ifanc fod ganddyn nhw lais mewn adrodd trosedd, a gallant gadw’n ddi-enw wrth rannu’r wybodaeth gyd Fraless.org, a gaiff ei redeg gan elusen sy’n anelu i atal trosedd.

Cydweithio â Fearless.org

Mae SchoolBeat yn hyrwyddo Fearless.org fel adnodd pwysig i adrodd pryderon ynglŷn â throsedd. Mae’r gwasanaeth ar gael yn Gymraeg a Saeseng ac yn gwbl dd-enw, sy’n golygu na fydd yr wybodaeth rwyt ti wedi ei adrodd yn gallu datgelu pwy wyt ti. Caiff Fearless.org ei redeg gan yr elusen cenedlaethol CrimeStoppers.

A Ydych Chi Heb Ofn?

A ydych chi heb ofn? (YouTube)
visit

Sessiwn “A Ydych Chi Heb Ofn?”

Mae’r cyflwyniad hwn i wasanaeth Fearless.org ar gyfer defnydd Swyddgion Heddlu, SCCH/PCSO, athrawon a gweithwyr ieuenctid. Mae’n addas ar gyfer oedran Uwchradd.

Stori Jamie (PPTX)
Stori Llinos (PPTX)
Stori Rosie (PPTX)