SchoolBeat.cymru
Swyddfa Gartref y DU

#KnifeFree

Swyddfa Gartref y DU

Ynglŷn â #KnifeFree

Cafodd yr adnoddau KnifeFree eu cynhyrchu gan Swyddfa Gartref DU er mwyn hybu’r neges fod bywyd yn well ac yn fwy diogel heb gyllyll.

Brwydro yn erbyn Troseddau Cyllyll

Gall ein Swyddogion Heddlu Ysgolion gynnig y wers, Pam Arfau?ar gyfer ysgolion Uwchradd, yn ogystal â gwasanaethau addas ar gyfer amrediad o oedrannau i godi ymwybyddiaeth o’r risgiau o feddiannu arf.

Aaron 1080x1080 image (JPG)
Aaron 30sec radio adverts (WAV)
Aaron poster.en (PDF)
Poster Aaron.cy (PDF)
Cameron 1080x1080 image (JPG)
Cameron 30sec radio adverts (WAV)
Cameron poster.en (PDF)
Poster Cameron.cy (PDF)
Charlie 1080x1080 image (JPG)
Charlie 30sec radio adverts (WAV)
Charlie poster.en (PDF)
Poster Charlie.cy (PDF)
Knifefree Campaign Partner Pack Spring 2019 v3 web.en (PDF)
Pecyn Partneriaid Yngyrch Knifefree Gwanwyn 2019 v3 web.cy (PDF)
We are knifefree 10sec social media film with Cameron end frame (MP4)
We are knifefree 10sec social media film with Meghan end frame (MP4)
Meghan 1080x1080 image (JPG)
Meghan 30sec radio adverts (WAV)
Meghan poster.en (PDF)
Poster Meghan.cy (PDF)
Poster Sean.cy (PDF)
Sean 1080x1080 image (JPG)
Sean 30sec radio adverts (WAV)
Sean poster.en (PDF)
We are Knife Free (YouTube)
visit