Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Pam Arfau?

Bl9 Atal Troseddau Cyllyll

Addysg Atal Troseddau

Gan ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau ac ysgogiadau, gan gynnwys ffilm fer, mae'r disgyblion yn dysgu deall peryglon a chanlyniadau cario arfau. Mae'r wers hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd risg a pheryglon posibl y gall pobl ifanc eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd pryd bynnag y byddant o gwmpas arfau, i ddeall y gyfraith ynghylch arfau (yn enwedig cyllyll a gynnau) mewn mannau cyhoeddus, ar safleoedd ysgol ac ymateb yr heddlu ac ystyried beth sy'n gyfystyr ag arf cyfreithiol ac anghyfreithlon a chanlyniadau cario arfau o'r fath.

0. Trosolwg or Wers - CA3 Pam Arfau (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Pam Arfau?” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Pam Arfau (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA3 Pam Arfau (PDF)
1.c. agree disagree cards we (PDF)
1.d-e-f law fact sheet and scenarios we (PDF)
2a Knife safety leaflet we (PDF)
3.b School council scanner report we (PDF)
4.b. effects cards we (PDF)
4.c. news report we (PDF)
4.d people affected we (PDF)
5.b. definition card we (PDF)
5.c. Risk cards we2 (PDF)
6.a Risk headings we (PDF)
6.b. Diamond nine picture we (PDF)
7.a. Risk assessment form we (PDF)
7.b. Risk assessment form we (PDF)
8.a. Message we (PDF)