SchoolBeat.cymru
Resolve UK

Wythnos Ymwybyddiaeth

Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Beth yw Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol?

Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol yw unrhyw ymddygiad sy’n cynhyrfu rhywun neu’n erbyn y gyfraith.

3–9 Gorffennaf 2023 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan Resolve UK, sydd yn amser i godi ymwybyddiaeth a gofyn i bawb i fod yn garedig ac i gofio’r lles eraill. Mae pobl yn haeddu teimlo’n ddiogel lle mae’n nhw’n byw – mae YGG yn flaenoriaeth cenedlaethol.

Gweithio i Atal Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Mae ein Swyddogion Heddlu Ysgolion yn gweithio â phob ysgol dros Cymru i ddiogelu plant a phobl ifainc. Mae’r swyddogion yn trafod am y gyfraith ac yn archwilio dewisiadau a chanlyniadau ynglŷn ag Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol yn y dosbarth gan ddefnyddio ffilmiau addas i’u oedran ac adnoddau gweithgaredd. Nod cyffredinol y raglen yw lleihau’r nifer o bobl ifainc sy’n mynediad i’r system cyfiawnder troseddol, trwy cyfrwng addysg atal troseddu.

Ymwybyddiaeth yn y Cartref a’r Gymuned

Braslun: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol (MP4)
Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol (PDF)
About ASB Awareness Week (Resolve UK) (Dolen)
Blog Swyddogion SchoolBeat - Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol (YouTube)
visit