SchoolBeat.cymru
ac Uned Amddiffyn y Cyhoedd Heddlu De Cymru

Stelcian ac Aflonyddu

Ymddygiadau Digroeso a Niweidiol

Am yr adnodd hwn

Mae llawer o bobl ifanc yn anymwybodol o beth yn union ydi stelcian ac aflonyddu, ac fod yr ymddygiadau hyn yn erbyn y gyfraith. Mae’r adnodd hwn yn helpu pobl ifanc i adnabod yr arwyddion a gwybod beth i’w wneud petaen nhw’n derbyn y sylw digroeso a niweidiol hyn. Bydd pobl ifanc yn darganfod sut a ble i gael cymorth.

Atal Stelcian ac Aflonyddu

Mae ein Swyddogion Heddlu Ysgolion ar draws Cymru yn gweithio gydag ysgolion i ddiogelu plant a phobl ifanc. Maen nhw’n trafod y Gyfraith ac yn archwilio dewisiadau a chanlyniadau sy’n ymwneud â pherthnasoedd iach yn y dosbarth trwy ddefnyddio ffilmiau ac adnoddau addas. Prif amcan y Rhaglen ydi atal niwed o ganlyniad i ymddygiadau’n ymwneud â Stelcian ac Aflonyddu, ac i leihau nifer y plant sy’n mynd mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol trwy ddulliau addysg ataliol.

Caiff yr adnodd hwn ei anelu at ddysgwyr CA3. Cafodd ei ddylunio ar gyfer defnydd Swyddogion Heddlu Ysgolion, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill.

Canllaw i athrawon (PDF)
Ymddygiad Niweidiol Digroeso (PPTX)