Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael heddiw! Maent yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau ac ar gael i'w llawrlwytho nawr. Wedi eu hysgrifennu ar gyfer pob oedran ac yn ddwyeithog, maent yn annog darllen a deall ac yn ysgogi sgwrs gyda’n plant a phobl ifanc.

Cliciwch ar y linciau canlynol i lawrlwytho’r dogfennau: