Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Canllawiau

Rheoli Digwyddiadau Ymddygiad mewn Ysgolion

Ysgrifennwyd y ddogfen isod er mwyn rhoi arweiniad clir o ran pryd y gall ysgolion ddefnyddio gwasanaethau Swyddogion Heddlu Ysgolion (SHY) ar gyfer ymdrin â digwyddiadau yn yr ysgol sy’n syrthio o dan ymbarél y Protocol Trechu Troseddau Mewn Ysgolion.

Canllawiau Rhieni i Brotocol Trechu Trosedd Ysgolion (PDF)
RYHC Protocol Trechu Troseddau mewn Ysgolion CYM ryhc ptty 20230222 (PDF)
Atodiad-Secstio-Nodiadau Canllaw Delweddau Rhywiol a Gynhyrchir gan Bobl Ifanc (PDF)
Canllawiau - Rheoli Digwyddiadau Ymddygiad mewn Ysgolion (PDF)

Canllaw Diogelwch yr Ysgol

Rydym yn falch i ddarparu'r canllaw canlynol ar gyfer Penaethiaid ag ysgolion ledled Cymru. Mae ein cydweithwyr yn Gwrth Terfysgaeth Cymru yn darparu’r Canllaw WECTU Diogelwch yr Ysgol.

Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) yn rhoi cyngor ar sut i amddiffyn yn erbyn troseddau a hwylusir gan ddulliau seiber.

Canllaw WECTU Diogelwch yr Ysgol (PDF)
Canllawiau i leoliadau addysg a gofal plant ar gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt (Llywodraeth Cymru) (Dolen)
Mitigating malware and ransomware attacks (NCSC) (Dolen)

Canllaw Cyffur a Sylwedd

Tabl Dosbarthiad Cyffuriau 2023-11 (PDF)