Plant yn Derbyn Gwers Seibr mewn Diogelwch

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi bod yn cyflwyno gwersi pwysig i blant ysgol lleol ynglŷn â diogelwch ar-lein.  Mae disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn trafod materion megis seibr-fwlio a pherygl dieithriaid gyda PC Norris. Gwahoddwyd y disgyblion rhwng 9 ac 11 oed i lunio posteri a thaflenni yn dangos i blant eraill sut i fod yn ddiogel a chyfrifol ar-lein. 

Derbyniodd dau enillydd lwcus wobr gyffrous a oedd yn cynnwys tocynnau i sinema Apollo. Fel rhan o’u cwricwlwm bydd y disgyblion yn cael ymweliadau rheolaidd gan eu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion, PC Norris, sy’n mynd i’r afael ag amrywiaeth o bynciau gyda’r plant, yn cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol, diogelwch personol a bwlio.

Meddai PC Norris:

“Bydd y disgyblion bob amser yn frwd yn eu dysgu, a gwelwyd hyn yn yr 50 o gynigion gwych a dderbyniwyd gennym ar gyfer y gystadleuaeth diogelwch ar-lein. Cyflwynodd y plant ddarnau o waith a oedd yn lliwgar, dyfeisgar a chywir yn pwysleisio negeseuon ynglŷn â phwysigrwydd peidio â datgelu gwybodaeth bersonol a pheidio â siarad â dieithriaid ar-lein”.

“Mae’n bwysig bod yr AWSLCP yn cyflwyno’r gwersi hyn i ddisgyblion, fel y gallwn sicrhau bod ein plant yn derbyn y wybodaeth a’r hysbysrwydd i’w cadw’n ddiogel.”