Ffair Castell-nedd 2011, digonedd o hwyl i ddisgyblion a Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion

Gallech bron deimlo’r cyffro ar ddiwrnod glawog yng Nghastell-nedd ym mis Tachwedd.  Roedd disgyblion o ysgolion ac unedau arbennig ledled Castell-nedd Port Talbot yn disgwyl, ynghyd â nifer o bobl bwysig a gwesteion arbennig, i fynd a mwynhau ‘holl hwyl y ffair’.

 

Mae staff y ffair yn agor y reidiau ac yn rhoi o’u hamser i gynnig cyfle i ddisgyblion ag anghenion arbennig fwynhau eu hunain.

 

Dywedodd PC Harris, un o’r Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn yr ardal sydd wedi bod yn rhan mewn trefnu’r digwyddiad,

“Mae’n bleser gwirioneddol i roi cyfle i’r disgyblion fwynhau eu hunain yn y modd hwn. Y ffair yw un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i’r plant ifanc. Ni fyddai siawns i lawer o blant ag anableddau ymuno heblaw am gymorth a chefnogaeth Urdd y Dynion Sioe a phob un o’r Partneriaid sy’n cyfrannu i’r digwyddiad. Fel y dywedodd un disgybl:

“Mae’n wir wych yma. Fe fyddwn yn hoffi i PC Harris adael i mi ddod drwy’r amser.” 

Dwedodd y Maer: "Mae digwyddiad o’r math hwn yn ddigwyddiad gwirioneddol ardderchog. Mae’n wych gweld y bobl ifanc yn blodeuo. Mae’r berthynas sydd gan yr heddlu â’r disgyblion yn rhyfeddol a gwerthfawrogir yn fawr y cymorth a roddir gan staff y ffair i roi’r cyfle hwn i’r plant."  

Mae’r SHCY yn pwyso ar eu profiad a’u hyfforddiant i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r plant. Mae eu gwaith yn parhau yn yr ystafell ddosbarth gan addysgu disgyblion i gadw’n ddiogel.