Beth Ddylech ei Wybod

Diffiniadau

Amrywiaeth - sy’n disgrifio’r holl ffyrdd mae pobl yn wahanol

Cydraddoldeb sy’n sicrhau fod gan pob unigolyn gyfle cyfartal i wneud y gorau o’i fywyd a’i dalent. Mae hefyd yn credu na ddylai unrhyw berson gael cyfleoedd bywyd gwaelach oherwydd ym mha le ac i bwy eu ganwyd, beth yw ei gredo neu os oes ganddo anabledd.