Dysgu Gyda'ch SHCY

Y mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan  yn gyfres o wersi sydd yn ymestyn o’r  Cyfnod Sylfaenol i Gyfnod Allweddol Pedwar (disgyblion 5 i 16 oed) gan godi ymwybyddiaeth o bynciau cymunedol ac yn hyrwyddo ataliad troseddau. Cyflwynir y negeseuon hyn gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY).

Y mae’r Rhaglen yn gynllun gwaith troellog gyda phob gwers yn addas i oedran y plant â chynnwys cyfoes sydd yn adeiladu ar yr un flaenorol. Y mae’r matrics yn dangos ehangder y Rhaglen sydd ar gael i ysgolion. Matrics GwersiY mae gwaith i ddilyn ar y pynciau hyn ar gyfer athrawon ar gael yn adran yr athrawon.

Fel rhan o’r rhaglen mae delio gydag amrywiaeth yn fater allweddol. Y mnae rhai gwersi yn ymdrin yn uniongyrchol â’r pwnc tra bod eraill yn ei gynnwys fel elfen hanfodol. Cliciwch i cawr i weld ein gwersi ni:

Cyfnod Sylfaen: Cywir neu Anghywir? (5-7 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uwch: Cylchoedd a Chroesau (9-11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3: Hunaniaeth Diwylliannol (11-14 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 4: Amrywiaeth Cymunedol ‘Arbed Fi’ (14-16 mlwydd oed)