Beth Ddylech Ei Wybod

Diffiniad

Mae yna lawer diffiniad o fwlio, ond mae’r mwyafrif yn ei ystyried fel:

Pan mae rhywun yn fwriadaol yn anafu, rheoli, bygwth neu ddychryn un neu fwy o bersonau yn rheolaidd dros gyfnod o amser.

Mae’n bwysig nodi fod bwlio yn fwriadol niweidiol ac yn digwydd dro ar ôl tro. Ni ellir disgrifio digwyddiad unigol fel achos o fwlio.