Dysgu Gyda'ch SHCY

Y mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan  yn gyfres o wersi sydd yn ymestyn o’r  Cyfnod Sylfaenol i Gyfnod Allweddol Pedwar (disgyblion 5 i 16 oed) gan godi ymwybyddiaeth o bynciau cymunedol ac yn hyrwyddo ataliad troseddau. Cyflwynir y negeseuon hyn gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY).

Y mae’r Rhaglen yn gynllun gwaith troellog gyda phob gwers yn addas i oedran y plant â chynnwys cyfoes sydd yn adeiladu ar yr un flaenorol. Y mae’r matrics yn dangos ehangder y Rhaglen sydd ar gael i ysgolion. Matrics GwersiY mae gwaith i ddilyn ar y pynciau hyn ar gyfer athrawon ar gael yn adran yr athrawon. 

Fel rhan o’r Rhaglen edrychir ar sawl math o gyfathrebu digidol gan gynnig cyngor ar sut i gadw’n ddiogel tra’n defnyddio ffonau symudol. Mae’r gwersi canlynol yn delio’n uniongyrchol gyda’r testun. Disgrifir pob un isod:

Cyfnod Allweddol 2 Isaf SMART (7 - 9 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uchaf Dychmygwch hwn (9 - 11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uwch Byddwch yn Seiber Ddiogel (9 - 11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3 Edrychwch pwy sy’n Siarad Diogelwch Rhyngrwyd (11 - 14 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3 Pictiwr Peryg (11-14 mlwydd oed)