Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Y defnydd o gwcis ar wefan SchoolBeat.org

Ffeiliau testun bach sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw yw cwcis. Cânt eu defnyddio’n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio’n effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle.

Ni ddefnyddir cwcis i’ch adnabod yn bersonol, ond medrant gofio gweithgareddau a hoffterau a ddewisir gennych chi a’ch porwr. Gallwch reoli cwcis drwy reoli pa rai sy’n cael eu cadw neu drwy eu dileu, os ydych yn dymuno.

Darllenwch y dudalen hon i ddarganfod mwy am y cwcis a ddefnyddir gan SchoolBeat.org.

Mae’r tabl isod yn esbonio pa cwcis rydym ni’n eu defnyddio a pham.

Os fyddai’n well gennych optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics pan fyddwch yn ymweld â phob gwefan, yna ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cwcis a osodir gan wefannau Trydydd Parti

I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau'n mewnosod ffotograffau a fideos o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys sydd wedi'i fewnosod o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, mae'n bosibl y cewch gwcis o'r gwefannau hyn. Nid yw SchoolBeat.org yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn.  Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Rheoli cwcis

Mae'r mwyafrif o borwyr wedi cael eu cynllunio ar gyfer derbyn cwcis. Os nad ydych chi'n awyddus i dderbyn cwcis, mae'n bosib newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i'ch rhybuddio pan mae un yn cael ei anfon atoch er mwyn i chi ddewis i'w wrthod neu ei dderbyn.  Gweler gwefan GOV.UK am wybodaeth bellach a chyngor ynghylch rheoli cwcis.