Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cysylltu â Ni

Cysylltwch ynglŷn â'n cynnwys ar gyfer Disgyblion

Os hoffech ddweud wrthym am eich ymweliad â SchoolBeat.org, gwenwch hynny ar bob cyfrif!  Ar bob tudalen yn yr Adran Disgyblion, mae yna fotwm ar y bar offer ar gyfer rhoi adborth.

Cysylltwch ynglŷn â'n cynnwys ar gyfer Athrawon

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar ein deunydd cefnogi gwersi a gwybodaeth arall. Cysylltwch â ni drwy'r Ffurflen Adborth Athrawon.

E-bostiwch ni

Ar gyfer rhoi adborth ar y Rhaglen, cysylltwch â ni ar feedback[at]schoolbeat[dot]org

Ar gyfer ymholiadau'r wasg, cysylltwch â communication[at]schoolbeat[dot]org

Os hoffech chi gysylltu â'ch Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion neu Gydlynydd Rhanbarthol, cysylltwch â communication[at]schoolbeat[dot]org a byddwn yn cyfeirio eich neges i'r person cywir.

Ynglŷn â SchoolBeat.org a SchoolBeat.cymru

Gweithredir SchoolBeat.org gan Heddlu De Cymru ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru a Llywodraeth Cymru.  Medrwch ysgrifennu atom ar y cyfeiriad canlynol:

Adran Cyswllt Ysgolion
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol Y Bont-Faen
Penybont
CF31 3SU

Noder

Nid checwch adrodd trosedd i SchoolBeat.org.  Cysylltwch â'ch heddlu lleol drwy alw 101 (os nad oes pergyl) neu 999 os oes pergyl.