Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cymhwyster CA3 Achrededig Agored Cymru

Rydym ni wedi datblygu unedau achrededig CA3 lefel 2 (cyfwerth â TGAU gradd C) a lefel 1 a lefel Mynediad o 10 gwers gydag Agored Cymru. Mae'r gwersi'n canolbwyntio ar chamddefnyddio alcohol, meddiant a chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Diogelwch ar y Rhyngrwyd a chamdriniaeth domestig. Fel rhan o'r uned 10 gwers, mae disgyblion yn derbyn 5 gwers wedi'u cyflwyno gan Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion, a gefnogir gan 5 gwers a gyflwynir gan yr athro dosbarth. [Manylion llawn]

Cymhwyster CA4 Lefel Mynediad, 1 a 2 Achrededig Agored Cymru

Rydym ni wedi datblygu unedau achrededig CA4 lefel 2 (cyfwerth â TGAU gradd C) a lefel 1 a lefel Mynediad o 10 gwers gydag Agored Cymru. Mae'r gwersi'n canolbwyntio ar gamddefnyddio sylweddau, camddefnyddio alcohol, cydsyniad rhywiol, camfanteisio ar blant a throseddau ceir. Fel rhan o'r uned 10 gwers, mae disgyblion yn derbyn 5 gwers wedi'u cyflwyno gan Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion, a gefnogir gan 5 gwers a gyflwynir gan yr athro dosbarth. [Manylion llawn]