Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Torri’r Cylch

Bl8 Bwlio

Addysg Atal Troseddau

Gan ddefnyddio amrywiaeth o ysgogiadau gan gynnwys ffotograffau a senarios, mae disgyblion yn dysgu cydymdeimlo â phrofiadau a theimladau pobol eraill ac yn sensitif tuag atynt. Mae'r disgyblion yn ystyried effeithiau niweidiol bwlio a ffyrdd pendant o ddelio â'r peth. Mae'r wers hefyd yn amlygu y gall agweddau ar fwlio ddod yn droseddau yn diweddarach.

0. Trosolwg or Wers - CA3 Torri r Cylch (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Torri’r Cylch” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Torri r Cylch (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA3 Torri r Cylch (PDF)
1a.CardiauEnghraifft (PDF)
1b.PednawdaurColofn (PDF)
2a.RhestrGrwpDiogel (PDF)
2b.FfrindDa (PDF)
2b.FfrindDaTecs (PDF)
3.MeddwlPlentyn (PDF)
4a.LlunBwlio (PDF)
4b.PeidiwchADimOndSefyllYna (PDF)
5.StoriBen (PDF)
5b.SutIStopioBwli (PDF)
6.AtalBwlio (PDF)