Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Wnes i Ddim Meddwl

Bl5–6 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Addysg Atal Troseddau

Ffilm fer fyrfyfyr am ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel sy'n edrych ar yr un digwyddiadau o safbwyntiau gwahanol y dioddefwr, y drwgweithredwr, a chanlyniadau'r gweithredoedd. Dilynir hyn trwy drafod, gwaith grŵp a gweithgareddau rhyngweithiol i annog plant i ystyried beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol, yr effaith y mae'n ei chael ar eraill, a'r canlyniadau posibl, ac yn cynnig cyfle i wneud dewisiadau cadarnhaol.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Wnes i Ddim Meddwl (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Wnes i Ddim Meddwl” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Wnes i Ddim Meddwl (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Wnes i Ddim Meddwl (PDF)
2.a.Diary entry Dawn's dad we (PDF)
2.a.Diary entry Dawn we (PDF)
2.a.Diary entry Lucy we (PDF)
2.a.Diary entry Ricky's Mum we (PDF)
2.a.Diary entry Ricky we (PDF)
3.a. Role play scenarios we (PDF)
5.a Situation Cards Best friends (PDF)
5.a Situation Cards Best friends we (PDF)
5.a Situation Cards Bestmates we (PDF)
5.a Situation Cards There is no where to go we (PDF)
5.a Situation Cards Broken glass we (PDF)
5.a Situation Cards Graffiti Tagging we (PDF)
6.a. ASBO Snap Cards we (PDF)
8.a. Hotspot photos (PDF)
8.b Hotspot questions we (PDF)