Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Achub Fi!

Bl10 Amrywiaeth

Addysg Atal Troseddau

Trwy drafodaeth a gwaith grŵp mae pobl ifanc yn dysgu am werthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol ac yn cydnabod sut y gall stereoteipiau arwain at ragfarn a throseddau casineb. Mae senarios datrys problemau yn eu helpu i ddod yn fwy ymwybodol o asiantaethau cymorth cymunedol.

0. Trosolwg Wers Achub Fi (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Achub Fi!” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA4 Achub Fi (PDF)
0. Trosolwg Wers Achub Fi (PDF)
1. Pwy ydw i PPT (PPTX)
1a. Gweithlen Pwy ydw i (PDF)
1b. Person yn ei arddegau (PDF)
1c. Adnodd Gwir neu Gau (PDF)
2. Achub Fi PPT (PPTX)
2a. Rydw i am wybod (PDF)
3. Beth syn fy ngwneud yn unigryw - debyg (PDF)
4. Achosion Gwahaniaethu (PDF)
5a. Taflen waith Gweithgaredd Cardiau Senario (PDF)
5b. Senarios gwahaniaethu (PDF)
5c. Cerdyn Mathau o wahaniaethu (PDF)
5d. Taflen waith Mathau o Wahaniaethu (PDF)
7a. Cardiau senario hiliaeth (PDF)
7b. Gweithgaredd cardiau senario hiliaeth (PDF)