Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Dewis Diofal

Bl10 Trosedd Ceir

Addysg Atal Troseddau

Mae’r wers hon yn defnyddio darnau o'r ffilm “COW” i archwilio peryglon tynnu sylw wrth yrru. Trwy weithgareddau rhyngweithiol a gwaith grŵp mae'n cyfeirio at y gyfraith mewn perthynas â gyrru ac yn archwilio'r canlyniadau i bawb sy'n cymryd rhan, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Dewis Diofal Amlinelliad Gwers 2020 (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Dewis Diofal” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

1a Statistics activity sheet we (PDF)
1b Safer driving quiz ppt we (PPTX)
2.a Accident report activity we (PDF)
3.a Photo worksheets we (PDF)
3.b.Cassie we (PDF)
4.a Accident picture we (PDF)
4.b Being a witness we (PDF)
6.a Question sheet we (PDF)
6.b Score sheet we (PDF)
7.a Survey sheet we (PDF)
7.b Survey sheet PPT we (PPTX)
GweithgareddauDilynolArGyferAthrawon (PDF)
TrosolwgWers (PDF)