Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cywir neu Anghywir?

Bl2 Ymddygiad

Addysg Atal Troseddau

Trwy gyfrwng trafodaeth a drama, mae'r disgyblion yn ystyried a yw ystod o gamau gweithredu yn gywir neu'n anghywir. Yn ystod “amser dweud Tarian”, maen nhw'n atgoffa Tarian sut i ddangos parch, gofal ac ystyriaeth i eraill.

0. Trosolwg or Wers - C S Cywir neu Anghywir (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Cywir neu Anghywir?” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - C S Cywir neu Anghywir (PDF)
0. Trosolwg or Wers - C S Cywir neu Anghywir (PDF)
4a.LlunAnghywirEithrio (PDF)
4aLlunAnghywirDwyn (PDF)
4b.LlunTarianYPyped (PDF)
4c.CerdynDewisAnghywir (PDF)
4c.CerdynDewisCywir (PDF)
6a.TaflenLliwioTarian (PDF)
6b.TaflenLliwioTarian (PDF)
6c.TaflenLliwioTarian (PDF)
6d.TaflenLlywioTarian (PDF)