Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cerrig a Ffyn

Bl3 Bwlio

Addysg Atal Troseddau

Mae'r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau bywiog i adnabod gwahanol fathau o fwlio a deall yr effaith y mae'n ei gael ar bobl eraill. Maen nhw'n dysgu beth i'w wneud a lle i fynd am help.

0. Trosolwg or Wers - CA2Is Cerrig a Ffyn (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Cywir neu Anghywir?” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2Is Cerrig a Ffyn (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2Is Cerrig a Ffyn (PDF)
1.a. Criminal Behaviour Cue Cards welsh (PDF)
2.a.What's bullying welsh (PDF)
2.b.Why do kids bully welsh (PDF)
2.c.what should you do if you are being bullied welsh (PDF)
2.d.what can you do if a friend is being bullied welsh (PDF)
2.e.How can we stop bullying welsh (PDF)
2.f.How can we stop bullying welsh (PDF)
2.g.words to describe a person being bullied welsh (PDF)
2.h.words to describe an bystander welsh (PDF)
3.a.What is bullying continuum welsh (PDF)
3.b.What is bullying agree or disagree welsh (PDF)
4. What is a bystander welsh (PPTX)
4.a.Ranking sheet welsh (PDF)
6.a.problem page welsh (PDF)
6.b. blank problem page welsh (PDF)
6.c. Survey on bullying - Why are people being bullied welsh (PDF)
6.d. Survey on bullying - Has this happened welsh (PDF)