Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Blog Swyddogion: Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll

Mae cyngor gan PC Ian Ayers ar gyfer rhieni ac athrawon am bobl ifanc yn fyw heb gyllyll. Ein negeseuon allweddol:

  • Nid yw cario cyllell yn gwneud i berson yn fwy diogel, mae'n eu rhoi mewn mwy o berygl
  • Mae ein cymunedau yn fwy diogel pan rydyn yn dewis i beidio â chario arfau
  • Gwasanaeth dienw yw Fearless.org, lle gallwch chi riportio rywun sy'n cario cyllell.


Ein cyngor i bobl ifainc: https://www.youtube.com/watch?v=xiWBchlNWP8

I rieni ac athrawon: https://www.youtube.com/watch?v=Es3f6U9CPCo

Ein cyngor i bobl ifainc: (YouTube)
visit
I rieni ac athrawon: (YouTube)
visit