Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Blog Swyddogion: Gaming

Gall plant a phobl ifanc gael llawer o hwyl ar-lein ac mae chwarae gemau’n rhywbeth y mae llawer yn ei fwynhau. Ond mae ‘na bryder cynyddol bod gamblo'n gwthio’i ffordd i mewn i gemau ar-lein. Mae plant a phobl ifanc yn dal i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o arian a gallan nhw fod yn agored i gael eu tynnu i mewn i wario 'o fewn gêm'.

Yn ein Vlog, mae gan PC Hughes ychydig o gyngor defnyddiol i rieni ar sut i gadw’u plant yn fwy diogel ar gemau ar-lein.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=E5ZvS3vyZcQ

Schoolbeat Online Gaming - Welsh (YouTube)
visit