Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru
12.10.2020

Blog Swyddogion: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

 

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=CyUy-lhWUVU

Blog Swyddogion SchoolBeat - Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol (YouTube)
visit