Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru
30.04.2020

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi, arian, cau ysgolion, gweithio o gartref ac addysgu yn cynyddu’r achosion o ddigwyddiadau cam-drin domestig yn ystod y cyfnodau hyn o ynysu.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Gall blant alw ChildLine 0800 1111.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 55.

Mae’r Heddlu’n dal yma i helpu!

Blog Swyddogion SchoolBeat 4: Cam-drin Domestig (YouTube)
visit