Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru
29.05.2020

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

Cymraeg

English

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 5 5.

Mae’r Heddlu’n yma i helpu.

Blog Swyddogion SchoolBeat 6: Cyfraith Clare (YouTube)
visit