Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru
14.11.2022

Wythnos Gwrth-fwlio 2022

I ddynodi dechrau’r Wythnos Gwrth-fwlio eleni cynhelir Diwrnod Sanau Od ar y 14eg Tachwedd. Y bwriad yw dod at ein gilydd ac #ymestynallan er mwyn rhoi stop ar fwlio ac annog ein gilydd i wneud rhywbeth positif i oresgyn y niwed a’r boen a achosir gan fwlio. Rydym yn teimlo’n angerddol ynglŷn â hyn yn SchoolBeat, ac fe fydd ein Swyddogion yn cefnogi’r Wythnos mewn ysgolion ledled Cymru drwy gynnal gwersi a gwasanaethau, a siarad gyda phlant a phobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru wedi uno gyda’r Anti-Bullying Alliance i ddarparu adnoddau dwyieithog i’w defnyddio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd iddynt yma: Ysgolion yng Nghymru / Schools in Wales (2022) (anti-bullyingalliance.org.uk) .

Cofiwch, os ydych chi’n poeni am fwlio gallwch gysylltu â Childline neu Meic Cymru am gyngor a chefnogaeth.