Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Meddwl am Yfed

Bl7 Alcohol

Addysg Atal Troseddau

Trwy drafod, holi a gweithgareddau amrywiol, mae disgyblion yn dysgu am Alcohol, ei effeithiau a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag yfed. Maen nhw'n dod i wybod am y Gyfraith wrth chwarae gêm ac yn olaf maent yn cael eu cyfeirio at asiantaethau sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth.

0. Trosolwg o Wers - CA3 Meddwl am Yfed (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Meddwl am Yfed” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Meddwl am Yfed (PDF)
0. Trosolwg o Wers - CA3 Meddwl am Yfed (PDF)
1.DiemwntNaw (PDF)
2.AmlinellCorff (PDF)
3a.MeddwlAmYfed (PDF)
3b.CwestiynauPhotograph (PDF)
4.BingoDynol (PDF)