Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Trwbl Dwbl

Bl9 Alcohol

Addysg Atal Troseddau

Defnyddir amrywiaeth o weithgareddau i annog disgyblion i feddwl am beryglon yfed Alcohol. Mae clipiau fideo emosiynol yn cyflwyno canlyniadau camddefnyddio alcohol, a thrafodir effeithiau gwydro, ymosod a marwolaeth. Mae'r disgyblion yn darganfod sut y gallen nhw leihau'r risg i'w diogelwch personol a lle gallant fynd am gymorth a chyngor.

0. Trwbl Dwbl Trosolwg or Wers (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Trwbl Dwbl” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Trosolwg or Wers - CA3 Trwbl Dwbl (PDF)
0. Trwbl Dwbl Nodiadau Athrawon (PDF)
1. Cardiau Lluniau Fy Hoff Ddiod (PDF)
2. Peryglon Cudd - Senarios (PDF)
3a. Y lonciwr (PDF)
3b. Y Cerddwr sy n Mynd Heibio (PDF)
3c. Y Teleffonydd (PDF)
3d. Cyfarwyddiadau Chware Rol (PDF)
4. Ymarfer Sortio Cardiau (PDF)