Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Dy Ddewis Di

Bl5-6 Cyffuriau

Addysg Atal Troseddau

Drwy amrywiaeth o weithgareddau mae disgyblion yn dysgu y gallai cyffuriau fod yn gyfreithlon, yn anghyfreithlon neu'n feddyginiaethau. Maent yn datblygu eu hymwybyddiaeth o beryglon cyffuriau anghyfreithlon ac yn ystyried yr angen i wneud dewisiadau positif.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Dy Ddewis Di (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Dy Ddewis Di” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Dy Ddewis Di (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Dy Ddewis Di (PDF)
1a.DatganiadGweithgareddGrwpCreuStori (PDF)
1a.a.PamFodMamSianYnCrioTaflenAtebionAthrawon (PDF)
1b.LluniauOrCymeriad (PDF)
1c.MeddwlADatrysYProblem (PDF)
1d.TaflenWeithgareddMyfyrio (PDF)
2a.CardiauSefyllfaPwysauADylanwadau (PDF)
2b.TablSefyllfa (PPTX)
2c.SefyllfaBwrdd (PDF)