Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Felly, Beth yw'r Broblem?

Bl6 Alcohol a Thoddyddion

Addysg Atal Troseddau

Mae'r disgyblion yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau fel parau a grwpiau i ddarganfod effeithiau niweidiol a chanlyniadau camddefnyddio alcohol a thoddyddion. Mae clip ffilm "Alcohol ar brawf" yn ysgogi trafodaeth am ymddygiadau Gwrthgymdeithasol, goryfed a'i effeithiau ar y gymuned. Maen nhw'n cael eu hannog i gadw meddwl a chorff yn ddiogel ac i gael parch tuag at eu hunain, eraill a'r gyfraith. Mae gwybodaeth yn cael ei roi am le i fynd am help.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Felly Beth yw r Broblem (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Felly, Beth yw'r Broblem?” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Felly Beth yw r Broblem (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Felly Beth yw r Broblem (PDF)
1a.GridBingo (PDF)
1b.CwisFellyBethYwrBroblem (PPTX)
2.RhesymauAmPeidioCamdefnyddioAlcohol (PDF)
3.DarganfyddwrBarn (PDF)
4.GweithgareddStrategaethau (PDF)