Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Sylweddau Sinistr

Bl4 Tybaco, Alcohol a Thoddyddion

Addysg Atal Troseddau

Drwy gyfrwng stori ryngweithiol ac amrywiaeth o weithgareddau, mae disgyblion yn cynyddu eu gwybodaeth am y risgiau, y canlyniadau a'r Cyfreithiau sy'n llywodraethu sylweddau Tybaco, Alcohol a Thoddyddion.

0.-Trosolwg or Wers - CA2Is Sylweddau Sinistr 2017 (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Sylweddau Sinistr” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0.-Nodiadau-Athrawon-CA2Is-Sylweddau-Sinistr (PDF)
1a.-Taflen (PDF)
1b.-Dweud-Ffortiwn-Sinistr (PDF)
2a.-Datganiadau-Didoli (PDF)
2b.-Diemwnt (PDF)
3a.-Perswadwyr (PDF)
3b.-Gwrthsefyllwyr (PDF)
4.-Cerdd (PPTX)
5.-Taflen (PDF)
6.-Stori-(fersiwn-Word) (DOCX)
6.-Stori-(i-w-Argraffu) (PDF)