Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Gwedd Gwallgofrwydd

Bl10-11 Steroidau a Chyffuriau Gwella Delweddau

Addysg Atal Troseddau

Mae disgyblion yn datblygu eu hymwybyddiaeth am risgiau a chanlyniadau defnyddio gwahanol fathau o Steroidau a Chyffuriau Gwella Delweddau. Trafodir y Gyfraith ynglŷn â'u defnydd o fewn cyd-destun senarios sy'n atgyfnerthu negeseuon allweddol. Mae gwybodaeth yn cael ei roi am le i fynd am help.

0. Trosolwg or Wers - CA4 Gwedd Gwallgofrwydd (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Gwedd Gwallgofrwydd” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA4 Gwedd Gwallgofrwydd (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA4 Gwedd Gwallgofrwydd (PDF)
10a. Cardiau cywir neu anghywir (PDF)
11a. Gweithgaredd Slogan Diodydd Egni (PDF)
12a. Gweithgaredd Aer-Frwsio (PDF)
12b. Gweithgaredd Aer-Frwsio - Atebion (PPTX)
1b. Datganiadau Cywir-Anghywir (PPTX)
2a. Syniadau trafodaeth ddosbarth (PDF)
3a. Ydy IPEDau yn gwella ch delwedd (PDF)
4a. Taflen gyfarwyddiadau (PDF)
4b. Templed erthygl - llawysgrifennu (PDF)
4c. Templed erthygl - cyfrifiadur (DOCX)
5a. Ymchwil diodydd egni (PDF)
5b. Ymchwil tabledi colli pwysau (PDF)
5c. Ymchwil cynnyrch lliw haul (PDF)
5d. Ymchwil steroidau (PDF)
6a. Annwyl Andy - Cardiau Llythyr (PDF)
7a. Cardiau Cytuno-Anghytuno (PDF)
7b. Continiwwm Gwerthoedd (PPTX)
8a. Beth yw r gost (MP4)
8a. Beth yw r gost (WMV)
8b. Beth yw r gost gweithlen (PDF)
9a. Caeth i gyffuriau (MP4)
9a. Caeth i gyffuriau (WMV)
9b. Caeth i gyffuriau gweithlen (PDF)