Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Edifar y Dydd

Bl8 Cyffuriau

Addysg Atal Troseddau

Ar ôl gwylio'r fideo “Edifar y Dydd” mae pobl ifanc yn archwilio'r broses gyfreithiol o fod yn rhan o, meddu, neu gyflenwi canabis a'r effaith hirdymor ar ddyheadau'r dyfodol.

0. Edifar y Dydd 2022 Trosolwg y Wers (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Edifar y Dydd” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - Edifar y Dydd (PDF)
10a. Gweithgaredd Meddyliau a Theimladau (PPTX)
11a. Datganiadau Cyfreithlon - Anghyfreithlon (PDF)
11b. Taflen Annog Athrawon - Cyfreithlon - Anghyfreithlon (PDF)
11c. Erthyglau Bywyd Go Iawn (PDF)
11d. Cwestiynau i Ddisgyblion (PDF)
11e. Taflen Annog Athrawon - Erthyglau (PDF)
1a. Jigso Grwp (PDF)
1b. Mat Gosod (PDF)
1c. Taflen Yr Wyddor Cyffuriau (PDF)
2a. Cardiau Cyffuriau (PDF)
3a. Pel Grisial - Cadarnhaol (PDF)
3b. Pel Grisial - Negyddol (PDF)
4a. Cardiau Senario (PDF)
5a. Mat Bwrdd Effeithiau (PDF)
5b. Cardiau Effaith (PDF)
5c. Dalen Awgrymiadau Athrawon (PDF)
6a. Taflen Cyfraith a Chosbau (PDF)
6b. Cyfraith a Chosbau (PPTX)
6c. Cardiau Gwir neu Gau (PDF)
7a. Bwrdd Stori Taflen Gweithgaredd Disgybl (PDF)
7b. Bwrdd Stori Taflen Atebion Athrawon (PDF)
7c. Gweithgaredd Bwrdd Stori Liam (PPTX)
7d. Taflen Waith Bwrdd Stori (PDF)
7e. Taflen Cosbau Dosbarthiad Cyffuriau (PDF)
7f. Cyflwyniad Cosbau Dosbarthiad Cyffuriau (PPTX)
8a. Cardiau Agweddau (PDF)
9a. Cardiau Teulu Ffrindiau a Chymdeithas (PDF)
9b. Cylch A3 Teulu Ffrindiau a Chymdeithas (PDF)
9c. Cylch A4 Teulu Ffrindiau a Chymdeithas (PDF)
9d. Taflen Waith Teulu Ffrindiau a Chymdeithas (PDF)