Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Newydd a Niweidiol

Bl7 Sylweddau Seicoweithredol Newydd

Addysg Atal Troseddau

Mae'r disgyblion yn darganfod beth yw Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN). Drwy weithgareddau a gwaith grŵp maen nhw'n dysgu i nodi risgiau a chanlyniadau defnyddio'r sylweddau. Maent yn cael y cyfle i ddatblygu strategaethau i helpu i oresgyn pwysau gan gyfoedion ac maent yn cael eu cyfeirio at ffynonellau cymorth, cefnogaeth a chyngor.

0. Trosolwg or Wers - CA3 Newydd a Niweidiol (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Newydd a Niweidiol” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Newydd a Niweidiol (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA3 Newydd a Niweidiol (PDF)
1a. Ffotograffau Cymeriad (PDF)
1b. Gweithlen Cymeriad (PDF)
2a. Diffiniad - pwysau gan gyfoedion (PDF)
2b. Cardiau pwysau gan gyfoedion positif a negatif (PDF)
2c. Senarios Pendantrwydd (PDF)
3a. Cardiau ymdopi (PDF)
3b. Sefyllfaoedd Anodd (PPTX)
3c. Yng nghledr fy llaw (PDF)
4ai. Ffotograffau sylweddau (PDF)
4aii. Cardiau cyfarwyddiadau dogn (PDF)
4b. Adnodd deunydd pacio (PPTX)
4c. Labordau (PDF)
4d. Recipe for Disaster CYM (PPTX)
4e. Dyn sinsir (PDF)
4f. Mochyn Cwta (PPTX)
4g. SSN a r Gyfraith (PPTX)
4h. Help Llaw (PPTX)
7. Cardiau senario SSN (PDF)