Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Hafan Ddiogel

Bl1–2 Camdrin Domestig

Addysg Atal Troseddau

Mae'r wers hon yn cyflwyno'r cysyniad o gam-drin domestig mewn modd sensitif. Gan ddefnyddio chwarae rôl, amser stori a gweithgareddau rhyngweithiol eraill, mae'n helpu plant i archwilio a deall emosiynau anodd. Mae'r wers hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd siarad ag oedolyn dibynadwy os ydynt yn teimlo'n anniogel neu'n anghyfforddus.

0. Trosolwg or Wers - C S Hafan Ddiogel (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Hafan Ddiogel” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - C S Hafan Ddiogel (PDF)
0. Trosolwg or Wers - C S Hafan Ddiogel (PDF)
1a. Amlinelliad y ty (PDF)
1b. Amlinelliad y corff (PDF)
2a. Patrymlun diemwnt naw A3 (PDF)
2b. Patrymlun pyramid chwech A3 (PDF)
2c. Datganiadau diemwnt A3 (PDF)
2d. Datganiadau pyramid A3 (PDF)
2e. Diemwntau glan (PDF)
2f. Pyramidiau glan (PDF)
3a. Amlinelliadau dail coeden y dosbarth (PDF)
3b. Coeden ganmoliaeth personol (PDF)
3c. Deilen coeden ganmoliaeth personol (PDF)
4a. Dis emoji (PDF)
4b. Bwrdd bingo emoji (PDF)
5a. Amlinelliadau y corff (PDF)