Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

“Olivia”

Bl11–13 Diogelwch Cerbydau

Addysg Atal Troseddau

Mae pobl ifainc yng Nghymru (16-24 oed) yn fwy tebygol o gael eu hanafu mewn damweiniau ffordd, a hynny mewn modd anghymesur. Maent yn cyfrif am 11% o’r boblogaeth a 22% o’r holl anafedigion.

Yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd trasig yng ngogledd Cymru lle collodd Olivia Alkir ei bywyd ym mis Gorffennaf 2019, daeth Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru at ei gilydd i ariannu datblygu cyflwyniad diogelwch Gyrwyr Ifainc newydd, wedi’i anelu at flynyddoedd 12 a 13 mewn ysgolion a Cholegau Addysg Bellach.

Trosolwg o r Wers Olivia (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Olivia” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

DPP Olivia Llythr Rhieni (PDF)
NWP Olivia Llythr Rhieni (PDF)
Olivias-Story-on-The-One-Show (MP4)
TrailerOliviaStory-720p (MP4)