Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cadw’n SMART

Bl3 Diogelwch y Rhyngrwyd

Addysg Atal Troseddau

Mae Cadw’n SMART yn wers i blant 7-9 oed, sydd yn codi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch a phreifatrwydd pwysig wrth sgwrsio neu chwarae ar-lein.

0. Trosolwg or Wers - CA2Is Cadw n SMART (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Cadw’n SMART” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2Is Cadw n SMART (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2Is Cadw n SMART (PDF)
1a Cwis SMART (PPTX)
1b Cwis SMART Cwestiynnau (PDF)
1c Cwis SMART Atebion (PDF)
2a SMART Definition Cards CYM (PDF)
3a Detective Challenge A3 (PDF)
3b gps check in cym (PDF)
4a How many stimulus scenario CYM (PPTX)
4b scenarios-cym (PDF)
5a Happy sad face (PDF)
5b Message cards (PDF)
6a Picture Profiles-CYM (PDF)
6b Pink Princess CYM (PPTX)
7a SMART Poster (PDF)
7b All Characters (PDF)