Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Pictiwr Peryg

Bl7 Secstio

Addysg Atal Troseddau

Mae ffilm fer yn ganolbwynt i’r wers hon lle mae Erin, merch ysgol yn gwneud y penderfyniad i anfon delwedd anweddus ohoni ei hun at ei chariad. Mae'r ffilm yn cyflwyno'r canlyniadau i Erin pan mae'n pwyso 'anfon' ac yn dangos y gwahanol gwrs o ddigwyddiadau pan fydd hi'n dewis 'dileu'. Mae'r disgyblion yn trafod canlyniadau cymdeithasol ac emosiynol secstio a darganfod beth mae'r Gyfraith yn ei ddweud. Yna caiff y disgyblion eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael.

0. Trosolwg or Wers - CA3 Pictiwr Peryg (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Pictiwr Peryg” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau athrawon - CA3 Pictiwr Peryg (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA3 Pictiwr Peryg (PDF)
11a. Bingo dynol (PDF)
12a. Datganiadau barn (PDF)
12b. Cardiau risg (PDF)
12c. Cardiau ffon (PDF)
12d. Penawdau (PDF)
13a. Postio neu beidio postio (PPTX)
13b. Cardiau hun-luniau (PDF)
14a. Senario 1 (PDF)
14b. Senario 2 (PDF)
14c. Senario 3 (PDF)
15a. Grid penderfyniad (PDF)
15b. Diffiniad (PDF)
15c. Y gyfraith (PDF)
1a. Clip ffilm Pictiwr Peryg (MP4)
1a. Clip ffilm Pictiwr Peryg (WMV)
1b. Mapio Meddwl y Cymeriadau (PDF)
3a. Stori Lowri (PPTX)
3b. Sgript Stori Lowri (PDF)
3c. Taflen gwestiynau (PDF)
3d. Cardiau llun (PDF)
3e. Cardiau troseddau (PDF)
3f. Nodiadau r athrawon (PDF)
3g. Y dewisiadau anghywir (PPTX)
4a. Teimladau Lowri (PDF)
4b. Teimladau Lowri (PDF)
4c. Cerdyn cwestiynau Lowri (PDF)
4d. Dyddiadur Lowri (PDF)
5a. Taflen wybodaeth Marcus (PDF)
5b. Cerdyn procio r cof Marcus (PDF)
6a. Diagram gwe pry cop (PDF)
6b. Y canlyniadau (PPTX)
7a. Holiadur ystadegau secstio (PDF)
7b. Atebion ystadegau secstio (PPTX)
8a. Storiau byrion (PDF)
9a. Cerdyn datganiadau (PDF)
Sexting Campaign Poster - Female (74255 b) (PDF)
Sexting Campaign Poster - Male (74255 b) (PDF)