Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Edrychwch Pwy Sy’n Siarad

Bl8 Diogelwch y Rhyngrwyd

Addysg Atal Troseddau

Wrth ddefnyddio ffilm fer, mae'r disgyblion yn dysgu sut i ddod yn fwy ymwybodol o bwy maen nhw'n siarad ag ar-lein ac i ystyried efallai nad pobl yw'r rhai maen nhw'n dweud eu bod. Drwy amrywiaeth o weithgareddau, mae'r disgyblion yn dysgu sut mae amddiffyn eu hunain rhag sefyllfaoedd peryglus. Maent hefyd yn cael eu cyfeirio ar ble i gael cymorth, cyngor a chymorth os oes angen.

0 Trosolwg or Wers - CA3 Edrychwch Pwy Syn Siarad (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Edrychwch Pwy Sy’n Siarad” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0 Nodiadau Athrawon Edrychwch Pwy Sy n Siarad (PDF)
0 Trosolwg or Wers - CA3 Edrychwch Pwy Syn Siarad (PDF)
1a Cardiau Canmol (PDF)
2a Jellibean a Surferboi (PPTX)
2b Trawsgrifiad (PDF)
2c Taflenni Ffocws (PDF)
2d Taflen Canllaw Athro (PDF)
2e Cardiau Strategaethau (PDF)
3a Cardiau Cymeryd Dim Cymeryd Mantais (PDF)
3b Penawdau Cymeryd Dim Cymeryd Mantais (PDF)
4a Pwy Ydw I (PPTX)
4b Camau Meithrin Perthynas Amhriodol (PDF)
4c Mat Bwrdd (PDF)
4d Triongl Neges Rhybudd (PDF)
5a Y Gyfraith Meithrin Perthynas Amhriodol (PPTX)
5b Pwy Sydd Mewn Perygl (PDF)
5c Pwy Sydd Mewn Perygl Awgrymiadau Athrawon (PDF)